Taxi Welcome Service

Vid större transportknutpunkter (järnvägsstationer, flygplatser, mässor e.t.c.) upplever resenärer ofta att det är svårt att hitta/välja rätt taxitransport. Man har inte information om priser och man vet inte alltid om den bil man hamnar i tillhör ett seriöst taxibolag.

Netrevelation har utvecklat en produkt som möjliggör för resenärer att göra ett aktivt val bland kvalitetskontrollerade taxibilar. Första installationen, på uppdrag av Jernhusen, gjordes vid Göteborg Central. Den innehåller en strukturerad "taxificka" dit bara kvalitetssäkrade taxibolag har tillträde. Där kan kunden via en automat antingen välja första lediga bil eller aktivt välja t.ex. miljöbil, bästa pris etc.

Taxi Welcome Service har sedan dess installerats vid Stockholm C och i december 2010 invigdes installationen vid Malmö C.

Detta har fått till följd att det numera endast är seriösa taxibolag, vilka har avtal med Jernhusen, som trafikerar centrastationerna. Val av taxibil sker via en automat. Stortavlor visar också förbeställda transporter, där kunder med namn hänvisas till rätt taxibil.

Flygplatser, mässanläggningar och andra större knutpunkter finns under planering.

Intresserad att veta mer? Kontakta oss på info@netrevelation.se

Tillbaka