Produkter och tjänster

Netrevelation tillhandahåller taxiresor via ett rikstäckande nätverk av samarbetspartners bestående av olika taxiföretag. Resorna bokas per telefon, Internet eller via resebyråernas bokningssystem.

Verksamheten baseras på egenutvecklade IT-system för bokning och trafikplanering. Netrevelations trafikledning sker på entreprenad genom en mångårig samarbetspartner som har bevakning dygnet runt av planerade och pågående körningar samt telefonservice för kunderna. Det egna trafikplaneringssystemet och den egna rikstäckande trafikledningen skapar förutsättningar för samplanering av körningar vilket innebär stora möjligheter till kostnadsbesparingar för kunderna. Resenärerna betalar aldrig till chauffören utan företaget erhåller specificerade fakturor avseende utförda taxiresor från Netrevelation. Reseprodukterna innebär stora administrativa fördelar och kostnadsbesparingar.

Taxiresan som reseprodukt

Taxiresor har traditionellt inte betraktats som reseprodukter utan bokats, utförts och betalats enligt andra principer än de som gäller i övriga reseindustrin. Detta innebär stora nackdelar för de företag och organisationer som är stora nyttjare av taxi. Man kan illustrera skillnaden mellan en traditionell taxiresa och taxi som reseprodukt enligt följande;

Jämförelse mellan den traditionella taxiresan och taxiresan som reseprodukt