Rapporter

Välj år: Alla20112010200920082007200620052004200320022001
2011-05-05
2011-01-11
2010-11-21
2010-11-15
2010-08-18
2010-08-09
2010-04-29
2010-04-22
2010-04-13
2010-01-11
2009-12-03
2009-11-09
2009-08-10
2009-08-10
2009-05-15
Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2009
Delårsrapport för Netrevelation AB (publ)1 januari till 31 mars 2009
2009-04-09
2009-01-20
2008-11-10
2008-09-30
2008-07-11
2008-05-05
2008-04-14
2008-04-11
2008-01-15
2007-11-12
Delårsrapport
Delårsrapport 1 jan - 30 sep 2007
2007-10-26
2007-09-21
2007-08-06
2007-08-06
Delårsrapport
Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007
2007-05-15
2007-05-07
Delårsrapport
Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2007
2007-04-12
2007-02-28
2007-02-28
2007-02-12
2006-12-07
2006-11-30
Netrevelation AB(publ) - Ägarstruktur
De största ägarna per 2006-11-30.
2006-11-17
2006-11-06
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2006.
2006-09-25
Inbjudan till teckning av aktier i Netrevelation AB (publ)
Vid extra bolagsstämma i Netrevelation AB (publ) den 22 september 2006 godkändes styrelsens beslut om företrädesemission till befintliga aktieägare.
2006-08-17
2006-08-07
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2006.
2006-07-31
Netrevelation AB(publ) - Ägarstruktur
De största ägarna per 2006-07-31.
2006-05-08
2006-03-31
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2006.
2006-03-07
Årsredovisning Netrevelation AB (publ)
Årsredovisning för 2005.
2006-02-12
Bokslutskommuniké Netrevelation AB (publ)
Bokslutskommuniké för Netrevelation AB (publ) 1 januari - 31 december 2005
2005-11-07
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2005.
2005-08-07
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2005.
2005-05-09
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2005.
2005-04-10
Årsredovisning Netrevelation Holding AB
Årsredovisning för 2004.
2005-02-14
Bokslutskommuniké Netrevelation Holding AB (publ)
Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 31 december 2004
2004-11-08
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004.
2004-08-09
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2004.
2004-05-10
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2004.
2004-04-05
2004-02-15
Bokslutskommuniké Netrevelation Holding AB (publ)
Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 31 december 2003
2003-11-10
Frågor och svar från aktieägarna
Frågor och svar från aktieägarna 2003.11.10
2003-08-18
Styrelsens beslut, Bilaga 1
Styrelsens beslut avseende emission av konvertibla förlagslån.
2003-08-18
Styrelsens beslut, Bilaga 2
Styrelsens beslut avseende emission av konvertibla förlagslån.
2003-08-13
Frågor och svar från aktieägarna
Nedan följer svar på frågor vi fått under den senaste veckorna. Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade av VD Roger Blomquist och Ekonomichef Anders Nilsson
2003-08-11
2003-05-12
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2003.
2003-04-10
Stämmohandlingar för ordinarie bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ).
Ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 april 2003 kl. 14.00, Marina Plaza Hotel, Helsingborg.
2003-03-27
2003-02-24
Bokslutskommuniké Netrevelation Holding AB (publ)
Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 31 december 2002
2003-01-03
2002-10-28
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2003.
2002-10-28
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2002.
2002-08-16
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2002.
2002-08-11
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2003.
2002-05-27
Delårsrapport
Delårsrapport, 1 januari - 31 mars 2002.
2002-04-02
Ladda hem anmälningssedel
Anmälan - Köpoptioner i Netrevelation. Fr o m den 1 april kan aktieägare, som under hösten 2001 av Push Development erhöll köpoptioner i nuvarande Netrevelation Holding AB (publ), utnyttja dessa. 1 option ger rätt att förvärva 1 aktie i Netrevelation för 75 öre.
Netrevelation är noterat på Nya Marknaden och aktieägare kan där regelbundet följa aktiekursen. Ditt innehav av optioner framgår bl a av innehavsförteckningen från VPC, depåförteckning mm.
2002-03-11
2002-02-21
Bokslutskommuniké Netrevelation Holding AB (publ)
Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 31 december 2001
2001-11-01
Delårsrapport
Delårsrapport, jan-sep 2001
2001-08-31
Delårsrapport
Delårsrapport, jan-juni 2001
2001-06-07
Delårsrapport
Delårsrapport, jan-mar 2001