Pressmeddelanden

Välj år: Alla20112010200920082007200620052004200320022001
2011-07-06
2011-07-06
2011-07-03
2011-06-03
Årsstämma i Netrevelation AB
Aktieägarna i Netrevelation AB, under namnändring till Nischer AB, org. nr 556513-5869, kallas till årsstämma i Clarion Hotel Signs lokaler på Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm, onsdagen den 6 juli 2011 kl. 14.00.
2011-06-03
2011-05-24
2011-05-05
Kallelse till årsstämma i Netrevelation AB under namnändring till Nischer AB
Aktieägarna i Netrevelation AB, under namnändring till Nischer AB, org. nr 556513-5869, kallas till årsstämma i Clarion Hotel Signs lokaler på Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm, tisdag den 7 juni 2011 kl. 14.00.
2011-04-20
2011-04-13
2011-04-11
Ändrad plats för extra bolagsstämma i Netrevelation den 13 april 2011
Stämman avhålles onsdagen den 13 april kl 15.00. Plats: Clarion Sign Hotel vid Norra Bantorget (Östra Järnvägsgatan 35) i Stockholm.
2011-04-06
2011-03-23
2011-03-14
Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation
Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) (Netrevelation) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm-Globen.
2011-03-14
2011-02-21
2011-02-21
Bokslutskommuniké 2010
Bokslutskommuniké för Netrevelation AB (publ) 1 januari - 31 december 2010
2010-05-03
2010-03-31
Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Netrevelation AB (publ) org nr 556513-5869 kallas till årsstämma måndagen den 3 maj 2010 kl. 14.00, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm-Globen.
2010-02-08
Bokslutskommuniké 2009
Bokslutskommuniké för Netrevelation AB (publ) 1 januari - 31 december 2009
2010-01-29
2010-01-11
2010-01-11
2009-12-18
Netrevelation har fullföljt försäljning av systemlicens
Idag har Mycab International bekräftat att acceptanstester av systemet utfallit till belåtenhet och att licensköpet därmed fullföljs...
2009-12-17
Netrevelation stämmokommuniké
Vid dagens extra bolagsstämma i Netrevelation AB (publ) godkändes styrelsens beslut att genomföra en garanterad företrädesemission...
2009-12-01
Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i Netrevelation AB (publ) (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2009 kl 15.00 på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm-Globen.
2009-12-01
2009-09-23
2009-06-02
2009-05-18
2009-05-15
2009-04-14
Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Netrevelation AB (publ) org nr 556513-5869 kallas till årsstämma fredagen den 15 maj 2009 kl. 14.00, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm-Globen.
2009-02-24
Netrevelation licensierar system till Taxi Stockholm
Netrevelation har avtalat om försäljning av en systemlicens till Taxi Stockholm
2009-02-16
2009-02-09
Bokslutskommuniké 2008
Bokslutskommuniké för Netrevelation AB (publ) 1 januari - 31 december 2008
2008-12-19
2008-09-30
2008-05-06
2008-04-07
Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Netrevelation AB (publ) org nr 556513-5869 kallas till årsstämma måndagen den 5 maj 2008 kl. 14.00, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm-Globen.
2008-02-11
Bokslutskommuniké 2007
Bokslutskommuniké för Netrevelation AB (publ) 1 januari - 31 december 2007
2008-01-28
2007-10-04
Anmälningssedel
Konvertering förlagslån
2007-05-08
Bolagsanalys
Tillväxten tar fart.
2007-05-07
Pressmeddelande
Anders Holst ny VD för Netrevelation
2007-05-07
Netrevelation stämmokommuniké
Netrevelation stämmokommuniké
2007-04-04
Kallelse till årsstämma i Netrevelation AB (publ)
Aktieägarna i Netrevelation AB (publ) org nr 556513-5869 kallas till årsstämma måndagen den 7 maj 2007 kl. 14.00, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm-Globen.
2007-01-08
Netrevelations ramavtal med staten klart
Netrevelation har som tidigare meddelats vunnit upphandlingen av ramavtal för de statliga myndigheterna och verkens taxitransporter. FMLOG (upphandlande myndighet) har idag undertecknat detta avtal som nu kan träda ikraft.
2007-01-04
Netrevelation har utsett Remium till likviditetsgarant
Netrevelation AB har utsett Remium AB till likviditetsgarant för sin aktie, vilken handlas på OMX Stockholmsbörsens lista First North.
2006-11-29
Netrevelation har vunnit statens taxiupphandling
FMLOG har idag meddelat att Netrevelation vunnit upphandlingen av ramavtal för de statliga myndigheterna och verkens taxitransporter. Avtal beräknas kunna tecknas under december.
2006-10-23
Netrevelations nyemission övertecknad
Intresset för Netrevelations nyemission har varit stort och emissionen har övertecknats, varvid de erhållna emissionsgarantierna ej behöver tas i anspråk.
2006-09-22
2006-09-08
Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation AB (publ)
Aktieägarna i Netrevelation AB (publ) (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 september 2006 kl 14.00 på Hotell Royal Viking, Vasagatan 1 i Stockholm.
2006-09-05
Netrevelation genomför garanterad företrädesemission om 28 miljoner kronor
Styrelsen för Netrevelation AB (publ) ("Netrevelation") har den 5 september 2006 beslutat, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande den 22 september 2006, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
2006-05-09
Stämmokommuniké Netrevelation AB (publ)
Stämmokommuniké för 2006.
2006-05-09
Stämmokommuniké
Stämmokommuniké Netrevelation AB (publ).
2006-04-07
Stämmohandlingar för ordinarie bolagsstämma i Netrevelation AB (publ)
Ordinarie bolagsstämma måndagen den 8 maj 2006 kl. 14.00, Hotel Royal Viking, Vasagatan 1, Stockholm
2005-10-26
Pressmeddelande
Taxi Stockholm väljer Netsys för sin expansion.
2005-04-28
Stämmokommuniké Netrevelation Holding AB
Stämmokommuniké för 2005.
2005-04-11
Stämmohandlingar för ordinarie bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ)
Ordinarie bolagsstämma onsdagen den 27 april 2005 kl. 14.00, Hotel Royal Viking, Vasagatan 1, Stockholm
2005-04-11
Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ)
Styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 27 april 2005 kl. 14.00, Hotel Royal Viking, Vasagatan 1, Stockholm
2004-04-29
Stämmokommuniké
Stämmokommuniké Netrevelation Holding AB (publ).
2004-04-28
Stämmohandlingar för ordinarie bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ).
Ordinarie bolagsstämma onsdagen den 28 april 2004 kl. 14.00, Hotel Marina Plaza, Kungstorget, Helsingborg.
2004-03-31
Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ)
Styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 28 april 2004 kl. 14.00, Hotel Marina Plaza, Kungstorget, Helsingborg
2003-09-17
Pressmeddelande
Netrevelations konvertibelemission blev framgångsrik.
2003-09-03
Fågor och svar
Nedan följer svar på frågor vi fått under den senaste veckan. Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade av VD Roger Blomquist och Ekonomichef Anders Nilsson.
2003-08-28
Pressmeddelande
Netrevelation tecknar avtal med TeliaSonera.
2003-06-12
Pressmeddelande
Netrevelation väljer Thenberg & Kinde Fondkommisson för att genomföra en konvertibelemission.
2003-04-11
Stämmokommuniké
Stämmokommuniké Netrevelation Holding AB (publ).
2003-04-10
Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ)
Styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 april 2003 kl. 14.00, Marina Plaza Hotel, Helsingborg
2003-01-20
Stämmokommuniké
Stämmokommuniké Netrevelation Holding AB (publ).
2003-01-03
Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Holding AB (publ)
Styrelsen kallar till extra bolagsstämma måndagen den 20 januari 2003 kl. 14.00, hotell Marina Plaza, Helsingborg.
2002-12-20
Pressmeddelande
Netrevelation och Worldspan tecknar globalt samarbetsavtal
2002-11-29
Pressmeddelande
Netrevelation och Telia har tecknat ett Letter of Intent om taxitransporter med tillhörande system och administration
2002-10-07
Pressmeddelande
Netrevelation och Worldspan i globalt samarbete om marktransporter.
2002-09-09
Pressmeddelande
Netrevelation erhåller långfristigt lån och drar tillbaka nyemission.
2002-08-06
Pressmeddelande
Netrevelation genomför riktad emission.
2002-06-25
Pressmeddelande
Netrevelation och SJ lanserar Tågtaxi via Internet i SJs nya Internetbokning Commeo-2, för företag.
2002-06-24
Pressmeddelande
Netrevelation förvärvar inte Flygtaxi - Lanserar istället egen produkt.
2002-05-21
Pressmeddelande
Netrevelation förlänger budet på flygtaxi.
2002-04-12
Pressmeddelande
Förlängd tidsfrist och klarläggande i Flygtaxiaffären.
2002-03-28
Stämmokommuniké
Stämmokommuniké Netrevelation Holding AB (publ).
2002-03-20
Pressmeddelande
Netrevelation lägger bud på Flygtaxi.