Nyhetsbrev

Välj år: Alla20112010200920082007200620052004200320022001
2010-02-08
2009-08-10
2009-05-18
2009-02-09
2008-11-10
2008-07-11
2008-06-12
2008-05-05
2008-02-11
2007-11-12
2007-08-06
2007-05-08
Nyhetsbrev Nr 2 - 2007
Organisationsförändring
2007-02-12
Nyhetsbrev nr 1 - 2007
Ny informationspolicy, Pågående kundprojekt, Nya kunder / nya projekt, FMLOG, Struktur / organisation
2006-09-29
Nyhetsbrev Nr 4-2006: Bokningstrenden fortsatt positiv under sommaren
Den positiva trenden för Netrevelation, med ökad omsättning och ett ökat antal bokningar i Netsys fortsatte under sommaren. Årstakten i antalet bokningar var vid utgången av augusti 178 751 (127 669) bokningar.
2006-07-04
Nyhetsbrev Nr 3-2006: Positiv trend - fem kvartal i rad för Netrevelation
Den positiva trenden för Netrevelation, med ökad omsättning och ett ökat antal bokningar i Netsys, fortsätter för femte kvartalet i rad. Under denna period har årstakten i antalet bokningar i Netsys ökat med 50% från 117 000 stycken till 175 000 stycken.
2006-05-08
Nyhetsbrev Nr 2-2006: Netrevelation tecknar avtal med American Express Business Travel
Netrevelation tecknar avtal med American Express Business Travel, kring försäljning riktad mot SME-segment (små och medelstora företag), dvs kunder med en total reseomsättning på upp till 30 MSEK per år, vilket för taxidelen betyder upp till 3 MSEK per kund.
2006-02-03
Nyhetsbrev Nr 1-2006: Netrevelation och TeliaSonera förlänger avtal
Netrevelation har fått fortsatt förtroende av TeliaSonera som förlänger avtalet angående Netrevelations taxiprodukter. Avtalet är nu ett tillsvidareavtal.
2005-12-06
Nyhetsbrev Nr 9-2005: Fortsatt positiv trend för bokningar i Netsys
Oktober och november blev rekordmånader, sedan starten, för bokningar i Netsys.
2005-09-28
SJ väljer Netsys efter genomförd upphandling av ersättningstrafik
Netrevelation och SJ har tecknat avtal om taxitransporter för ombordpersonal, tjänsteresor, samt taxitransporter vid störningar, sk ersättningstrafik.
2005-07-29
Netrevelation tecknar avtal med Intrum Justitia Sverige AB samt Scanworld AB
Netrevelation har tecknat avtal med Intrum Justitia Sverige AB avseende taxibaserade persontransporter i Sverige. Uppdraget omfattar bl a samplanering av taxitransporter från frekventa adresspunkter, samt koppling av taxiresa till flyg och tåg. Avtalet är baserat på Netrevelations nya Netsysprodukt Mycab.
2005-06-09
Nyhetsbrev Nr 6-2005: Netrevelation fortsätter teckna avtal på resebyråmarknaden
Netrevelation har tecknat avtal med Via Travel Resebyråer, Broströms Resebyrå och Tyresö Resebyrå.
2005-05-16
Nyhetsbrev Nr 5-2005: Netrevelation tecknar avtal med Carlson Wagonlit Travel i Sverige
Netrevelation och Carlson Wagonlit Travel tecknar avtal om samarbete och distribution av flygtaxi - taxitransporter kopplat till flyg med 2000 talets teknologi.
2005-04-11
Nyhetsbrev Nr 4-2005: Jernhusen har beställt Netsys logistiktjänster av Netrevelation
Jernhusen och Netrevelations samarbete kring utveckling av taxiservice på Stockholm C har fallit väl ut, varför Jernhusen nu utvidgat samarbetet till att omfatta löpande leverans av logistiktjänster, samt att även gälla Göteborg C. Avtalet reglerar dels ett konsultuppdrag och dels en leverans av logistiktjänster, via Netsys, som skall sköta servicen för bl a taxikunderna på de båda stationerna.
2005-03-15
Nyhetsbrev Nr 3-2005: Fortsatt positiv bokningstrend
Februari blev den bästa februarimånaden sedan starten av bokningar i Netsys. Antalet bokningar var under februari i år 10% fler än tidigare februarirekordet 2002, 20% bättre än 2003 och 78% bättre än 2004.
2005-02-15
Nyhetsbrev Nr 2-2005: Vattenfall väljer också Netrevelations Netsys-teknik
Vattenfall har nyligen genomfört och avslutat en offentlig upphandling avseende Vattenfalls behov av nationella taxitransporter. Upphandlingen omfattade hela Vattenfall-koncernen med ett 30-tal företag. Förutom själva transporten efterfrågar även Vattenfall system för samplanering, effektiv administration och rikstäckande bokningskanaler.
2005-01-10
Nyhetsbrev Nr 1-2005: Fördubbling av antalet bokningar i december
Bokningarna i Netsys fortsätter att öka. Under december blev ökningen 97% jämfört med december 2003. Även jämfört med tidigare år - 2001 och 2002, var ökningen tydlig. 24% bättre än 2001 och 35% bättre än 2002.
2004-12-06
Glädjande stor konvertering av Netrevelations konvertibler
Mellan den 1 - 15 november fanns den årliga möjligheten att konvertera bolagets konvertibler till aktier. Konvertibelägarna visade stort intresse för förtida konvertering redan i år, vilket är glädjande.
2004-10-28
Väsentliga avtal för Netrevelation klara med Amadeus
Ett distributionsavtal och ett utvecklingsavtal har tecknats med Amadeus Scandinavia, marknadsledaren i Sverige och i Skandinavien inom resebokningssystem, sk GDS (Global Distribution System). Amadeus är även störst i Europa och ett världsledande företag på området.
2004-10-28
Blankett för konvertering
För konvertering av konvertibla förlagslån i Netrevelation AB (publ) KV 4, KV 5, 2003-2007
2004-09-27
Fortsatt stabil omsättning i Netrevelation
Omsättningen, som rullande 12 månader (12 månader bakåt i tiden), är fortsatt stabil på samma nivå (se fig) som tidigare. Efter fyra månader på samma nivå kan vi med allt större säkerhet fastslå att den mer än årslånga fallande trenden i omsättningen har upphört.
2004-08-26
Netrevelation i ny storaffär
Netrevelation och FöreningsSparbanken har sedan en tid undersökt möjligheterna att med Netrevelations teknik effektivisera processen kring FöreningsSparbankens användande av taxiresor. Förstudien har varit framgångsrik och parterna avser nu att teckna avtal om rikstäckande taxiresor, inkluderande delägda och fristående sparbanker. Totalt ca 800 kontor med ca 10 000 anställda får tillgång till avtalet.
2004-07-27
Netrevelations bokningar ökar i Netsys
I juli är antalet bokningar, i enlighet med säsongen lågt. Hitintills i juli har vi dock sett en liten ökning, ca 10%, av antalet bokningar jämfört med juli 2003. I Juni blev ökningen större, både jämfört med 2003 och 2002. Bokförd omsättningen för bokningar i Netsys blev för juni 21% bättre jämfört med juni 2003.
2004-06-23
Netrevelation utnyttjar bolagsstämmans bemyndigande att ge ut konvertibler
Styrelsen i Netrevelation har utnyttjat bolagsstämmans bemyndigande och fattat beslut om att emittera konvertibelt förlagslån om totalt 3.867.376 kr. I och med beslutet, samt genom tidigare emission av konvertibla skuldebrev, har bolaget emitterat totalt 15.000.000 kr i konvertibla skuldebrev. Villkoren i de båda emissionerna är identiska.
2004-06-07
Frågor och svar - 2004-06-07
Nedan följer svar på frågor vi fått under den senaste tiden. Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade av VD Roger Blomquist.
2004-05-25
Netrevelation bildar ny branschstandard och lanserar varumärket MyCab
Netrevelation planerar att skapa ett samlande varumärke för samtliga taxiprodukter - ett varumärke som även kan kommuniceras utanför Sverige.
2004-04-26
Nyhetsbrev Nr 4-2004: Netrevelation kopplar upp första resebyrån i Worldspan-avtalet
Netrevelation tecknar avtal med resebyrån Thomas Travel i Göteborg. En av de resebyråer i Sverige som använder Worldspans system för bokningar av bl a flygresor.
2004-04-02
Frågor och svar - 2004-04-02
Nedan följer svar på frågor vi fått under de senaste tre veckorna. Frågorna har vi fått via email från några av våra aktieägare.
2004-03-23
Nyhetsbrev Nr 3-2004: Netrevelation och Jernhusen tecknar avtal om taxilogistik på järnvägsstationerna
Jernhusen AB, som äger, utvecklar och förvaltar Sveriges järnvägsstationer tecknar avtal med Netrevelation om att förbättra och utveckla taxiservicen på landets järnvägsstationer.
2004-02-09
Nyhetsbrev Nr 2-2004: Netrevelation tecknar avtal med affärsresebyråkedjan BTI Nordic
Resebyråkedjan BTI Nordic och Netrevelation har tecknat avtal om distribution av Netrevelations taxiprodukter.
2004-02-03
Frågor och svar - 2004-02-03
Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)
2004-01-05
Nyhetsbrev Nr 1-2004: Netrevelation startar det nya året med driftsättning av TeliaSonera-kontraktet
Den 19:e januari beräknas driftsättningen av TeliaSonera-kontraktet - och därmed markeras starten för de nya produkterna i Netsys. Produkter vi ägnat större delen av 2003 åt att utveckla.
2003-12-16
Frågor och svar - 2003-12-16
Nedan följer svar på frågor vi fått under den senaste tiden. Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade av VD Roger Blomquist och Ekonomichef Anders Nilsson.
2003-12-16
ANPASSNING OCH UTVECKLING AV NETSYS 2003
Detta dokument syftar till att ge en översiktlig beskrivning av vad vi egentligen gjort med Netsys under 2003. På vilket sätt vi anpassat systemet för att det skall möta de krav som finns i alla tecknade avtal.
2003-11-24
Nyhetsbrev Nr 17: Netrevelation i strategisk affär på Internetresemarknaden
Netrevelation och MrOrange planerar att koppla samman Netrevelations integrations teknologi, sk "PushFrames" för marktransporter och taxitransporter, med MrOrange bokningsmotorer för Internetbaserade resebyråer.
2003-11-10
Frågor och svar - 2003-11-10
Nedan följer svar på frågor vi fått under den senaste tiden. Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade av VD Roger Blomquist och Ekonomichef Anders Nilsson
2003-10-24
Nyhetsbrev Nr 16: Netrevelation får ytterligare en tågoperatör i sitt tågtaxikoncept
Netrevelation och tågoperatören Connex avser att teckna avtal om försäljning och distribution av tågtaxi till Connex långdistanståg. Konceptet, som i huvudsak bygger på befintlig tågtaxiplattform, beräknas kunna tas i drift under våren 2004.
2003-10-07
Frågor och svar - 2003-10-07
Nedan följer svar på frågor vi fått under den senaste veckan. Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade av VD Roger Blomquist och Ekonomichef Anders Nilsson.
2003-09-22
Nyhetsbrev Nr 15: Ökat intresse för Netrevelation
Trots avslutad konvertibelemission fortsätter det att komma in förfrågningar och intresseanmälningar om teckning i konvertibelemissionen. Teckningstiden är dock avslutad och något beslut om förlängning av teckningstiden är inte aktuellt.
2003-08-22
Nyhetsbrev Nr 14: Nytt grepp i konvertibelemissionen från Netrevelation
För att verkligen nå ut med informationen kring konvertibelemissionen - och framförallt företagets affärsidé, potential och Worldspan-projektet - har Netrevelation producerat en presentationsfilm med senaste multimediateknik. Temat är: "Lär känna Netrevelation" och distribueras tillsammans med prospektet, i form av en CD, till alla 9 000 aktieägare. För att se filmen krävs endast en PC med CD-läsare.
2003-07-28
Frågor och svar - 2003-07-28
Nedan följer svar på frågor vi fått in under de senaste veckorna. Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD.
2003-07-23
Nyhetsbrev Nr 13: Netrevelation fattar beslut om konvertibelemission med företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen i Netrevelation har fattat beslut om att emittera konvertibla skuldebrev om 14 209 284 kronor med aktieägarnas företrädesrätt. Löptiden blir 4 år med 7% årlig ränta. Första konverteringstillfället är om ett år och därefter en gång per år. Teckningstiden är mellan den 25 augusti - 12 september.
2003-06-24
Nyhetsbrev Nr 12: Marknadsundersökning i London bekräftar Netrevelations potential
Netrevelation har den senaste tiden rapporterat om flera tecknade avtal. Det största, Worldspan-avtalet, har under maj månad gått från planering till praktisk handling.
2003-06-11
Frågor och svar - 2003-06.12
Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD samt Anders Nilsson, CFO.
2003-05-23
Nyhetsbrev Nr 11: Netrevelation tecknar avtal med Marakanda
Netrevelation och Marakanda har tecknat avtal om att ansluta Netsys och Netrevelations produkt FöretagsTaxi, som omfattar mer än 12 000 bilar, till Marakandas affärsresesportal - Marakanda Tur&Retur.
2003-05-02
Frågor och svar - 2003-05-02
Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev i mars (nr 10). Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist, VD
2003-04-25
Nyhetsbrev Nr 10: Netrevelation tecknar avtal på marknaden för Travel Managment
Netrevelation har tecknat Letter of Intent med GTM - Global Travel Management AB. Ett svenskt företag som utvecklar system för Travel Management, vilket innebär att effektivisera hela processen - från resebehov till avslutad reseräkning.
2003-03-20
Nyhetsbrev Nr 9: Netrevelation tecknar avtal med Vägverket
Under februari landade vi nya avtal och projekt. Bl a ett avtal med Vägverket som omfattar Tågtaxi. Avtalet innebär att Vägverket använder Tågtaxi för sina transporter till och från tågresor och att Netrevelation fortlöpande redovisar kvalitet och pris på Vägverkets samlade transporter. Ett strukturerat arbete för miljöförbättringar och trafiksäkerhet omfattas också av avtalet.
2003-02-24
Nyhetsbrev Nr 8: Netrevelation effektiviserar sälj- och utvecklingsorganisationen
I januari har vi omorganiserat vår sälj- och utvecklingsorganisation i syfte att snabbare nå driftsättning och därmed transaktioner i våra projekt.
2003-02-10
Frågor och svar - 2003.02.10
Frågor och svar i samband med Worldspanaffären
2003-01-13
Nyhetsbrev Nr 7, December: December - Netsys internationella genombrott
I december tecknade Netrevelation och Worldspan, ett globalt företag inom resebokning och distribution av elektronisk reseinformation, ett samarbetsavtal om att lansera global taxibaserad marktransport för flyg och tåg, med start i Storbritannien och Sverige.
2002-12-09
Nyhetsbrev Nr 6: November - ökad försäljning och nya kontrakt
Under November tecknade Netrevelation och Telia ett Letter of Intent. Avsikten är att teckna avtal för att förbättra processerna och kostnadseffektiviteten i samband med nyttjandet av taxitransport under tjänsteresor.
2002-11-11
Nyhetsbrev Nr 5: Oktober och fortsatt volymökning
Tågtaxis volymökning fortsätter och den uppåtgående trenden är tydlig.
2002-10-14
Nytt på Netrevelation - Nr 4
September och Tågtaxi-lansering. Tågtaxis omsättning steg redan första veckan med ca 30% jämfört med en genomsnittlig försäljningsvecka
2002-09-09
Nytt på Netrevelation - Nr 3
Under augusti slutfördes förberedelserna inför höstens Tågtaxi-kampanj. Kampanjen som startade den 2 september gav, glädjande nog, redan under första veckan en uppgång över våra förväntningar, jämfört med en genomsnittlig försäljningsvecka.
2002-08-05
Nytt på Netrevelation - Nr 2
Juli månad betyder semester och lågsäsong. Netrevelation följer lagd budget med lägre omsättning för affärsresenärer och efterfrågan på våra produkter. Den lugna perioden ägnar vi på Netrevelation åt utveckling, planering och förberedelser inför hösten.
2002-06-29
Nytt på Netrevelation - Nr 1
Med detta nyhetsbrev vill jag och Netrevelation informera dig och ditt företag om vad som händer på Netrevelation och marknaden i övrigt. Vi kommer framgent att informera kortfattat på detta sätt 12 gånger per år, den första veckan i varje månad med nummer 2 som start i augusti.