Ledande befattningshavare

Anders Holst

Verkställande direktör / Koncernchef
(anders.holst@netrevelation.se)

Roger Blomquist

Operativ chef, Verkställande direktör Netrevelation Technologies, Styrelseordförande
(roger.blomquist@netrevelation.se)

Anders Törnroth

Försäljningschef
(anders.tornroth@netrevelation.se)

Bengt Hellqvist

Key Account Manager
(bengt.hellqvist@netrevlation.se)

Nedim Cehajic

Redovisningsansvarig
(nedim.cehajic@netrevelation.se)