Insiderförteckning

Namn        Aktier    Kommentar
Styrelse
Roger Blomquist *,** 35 068 999 Ordförande/VD dotterbolag 
Fredrika Hörlin 0 Ledamot
Peter Hermansson 0 Ledamot
Gösta Carlberg 0 Ledamot
 
Ledande befattningshavare
Anders Holst 600 000 Verkställande direktör
Anders Törnroth 33 000 Försäljningschef
Ann-Marie Böhm 33 000 Projektledare
Magnus Moberg 21 500 Systemarkitekt
Nedim Cehajic 7 500 Redovisningsansvarig
Marie Heander 7 931 Content Manager
Bengt Hellqvist 0 Key Accout Manager

** Utöver innehavet har RB lånat ut 240 000 aktier till Remium i egenskap av likviditetsgarant


Köp och säljtransaktioner
Namn Datum Transaktion Antal aktier
Roger Blomquist 2010-01-26 Tecknat i nyemission 11 749 666
Marie Heander 2010-01-26 Tecknat i nyemission 2 644
Anders Holst 2010-01-26 Tecknat i nyemission 200 000
Nedim Cehajic 2010-01-26 Tecknat i nyemission 2 500
Roger Blomquist 2009-10-06 Sålt 66 667
Ann-Marie Böhm 2008-05-20 Köpt 33 000
Anders Törnroth 2008-05-20 Köpt 33 000
Roger Blomquist 2008-05-20 Sålt 99 000
Anders Holst 2008-05-14 Köpt 50 000
Roger Blomquist 2008-05-14 Sålt 50 000
Anders Holst 2008-05-07 Köpt 100 000
Anders Holst 2008-03-05 Köpt 100 000
Roger Blomquist 2008-03-05 Sålt 100 000
Anders Holst 2008-02-25 Köpt 100 000
Roger Blomquist 2007-12-17 Sålt 300 000
Anders Holst 2007-06-13 Köpt 50 000
Roger Blomquist 2007-06-13 Sålt 350 000
Roger Blomquist 2006-10-31 Köpt/tecknat i nyemission 4 861 000

* Innehav privat och via bolag