Valberedning i Netrevelation AB inför årsstämma 2011

I enlighet med beslut vid Netrevelations årsstämma 3 maj 2010 meddelas härmed sammansättning av valberedning inför årsstämman 2011

Valberedningens ledamöter:

  • Håkan Johansson, utsedd av Roger Blomquist
  • Lars Bylin, utsedd av familjen Sven Bylin
  • John Örtengren, Aktiespararna
  • Roger Blomquist, Netrevelation ABs styrelseordförande (sammakallande utan rösträtt)

Aktieägare som önskar lämna förslag till Netrevelations valberedning kan vända sig till valberedningen via e-post; roger.blomquist@netrevelation.se eller på adress Netrevelation AB, Box 1152, 251 11 HELSINGBORG.