Kommande finansiell information

Rapporter publiceras enligt nedan:

Bokslutskommuniké 2010: Måndagen den 21 februari 2011.

Årsredovisning för verksamhetsåret 2010 beräknas publiceras i mitten av april 2011.