Kunder

Netrevelations kunder består främst av företag och organisationer.

För dessa kunder och organisationer har vi tagit fram en skräddarsydd helhetslösning för bokning, biljettlöst resande och effektiv administration. Lösningen ger också systemstöd till företagets rese- och miljöpolicy, i tillägg till att man sparar pengar genom samplanering m.m. Här kan vi se kunder som te.x Intrum Justicia, Swedbank och Statliga Myndigheter genom upphandlat FMLOG avtal. Några av myndigheterna är bl.a Regeringskansliet, Riksdagen och Länsstyrelser.

För SJ har vi tagit fram produkten "Tågtaxi" som med Netrevelations systemstöd erbjuder en kvalitetssäkrad transport till och från tågresan. SJ´s personal använder vår produkt för att komma till arbetsplatsen och vi ser även till att hjälpa SJ med deras ersättningstrafik vid driftstörningar i tågtrafiken.

För Jernhusen har vi skapat lösningen "Taxi Welcome Service" vilken möjliggör en strukturerad och kvalitetssäkrad taxihantering vid Centralstationerna i Göteborg och Stockholm. I december 2010 lanserades också samma lösning vid Centralstationen i Malmö.

För Sveriges ledande resebyråkedjor har vi tagit fram en lösning där resebyråns säljare enkelt bokar taxitransporten tillsammans med flyg- eller tågbokningen, och där redovisning och uppföljning följer samma rutiner som alla andra reseprodukter.

Standardlösningen som tar resenären till och från våra flygplatser i landet kallar vi för MyCab Air.

För en rad större och medelstora företag har vi levererat antingen vår standardlösning Mycab eller anpassat taxilösningarna till företagens individuella behov.

Vill du också bli kund? Eller bara veta mer?

Då kan du läsa mer om vår produkt på www.mycab.se