Organisation

Netrevelation är organiserat i tre kompetenscentra, vilka också geografiskt finns på olika platser i Sverige.

I Helsingborg finns bolagets huvudkontor. Här finns ekonomi och administration. Härutöver ochså content management samt "kärnan" i bolaget; systemet Netsys och dess utveckling.

I Växjö finns trafikledning och support till kunder och transportörer. Denna verksamhet är outsourcad och verksamheten leds av Karin Bachstätter.

I Stockholm finns marknad- och försäljningsfunktionen, samt även utveckling av kundnära systemapplikationer.