Om oss

Netrevelation tillhandahåller taxiresor via ett rikstäckande nätverk av samarbetspartners bestående av olika taxiföretag. Resorna bokas per telefon, Internet eller via resebyråernas bokningssystem.Verksamheten baseras på egenutvecklade IT-system för bokning och trafikplanering.

Netrevelations trafikledning har bevakning dygnet runt av planerade och pågående körningar samt telefonservice för våra kunder. Det egna trafikplaneringssystemet och den egna rikstäckande trafikledningen skapar förutsättningar för samplanering av körningar vilket innebär stora möjligheter till kostnadsbesparingar för kunderna.

Resenärerna betalar aldrig till chauffören utan företaget får specificerade fakturor avseende utförda taxiresor från Netrevelation. Reseprodukterna innebär stora administrativa fördelar och kostnadsbesparingar.

Netrevelation har kontor i Helsingborg, Växjö och Stockholm. Antalet anställda uppgår till 11 personer och består av personal för marknadsföring, systemutveckling, ekonomi och administration.