Historisk finansiell information

Historisk finansiell information avser verksamheten före den 13 April 2011.

Netrevelation AB har genomgått en strukturell verksamhetsförändring vilket innebär att Netrevelation avyttrat sin tidigare verksamhet och ändrat verksamhetsinriktning till att förvärva och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Bolagets firmanamn har även ändrats till Nischer AB.

Finansiell information efter den 13 April 2011 återfinns på www.nischer.se