Vi tar taxi till reseindustrin

Sedan den svenska taximarknaden avreglerades 1990 har taxiresandet ökat väsentligt, dels som en följd av en allmän tillväxt men också som ett resultat av att tillgången på taxibilar har ökat dramatiskt. Den tidigare strukturen med ett fåtal taxiorganisationer har ersatts med en mångfald av olika typer av taxiföretag. Detta har inneburit att det blivit lättare att få tag på taxi men svårare att bedöma kvalitén på de olika transportörerna.

Aktuellt

Netrevelation AB har genomgått en strukturell verksamhetsförändring vilket innebär att Netrevelation avyttrat sin tidigare verksamhet och ändrat verksamhetsinriktning till att förvärva och utveckla bolag med attraktiv värdepotential. Bolagets firmanamn har även ändrats till Nischer AB.

Välkommen att besöka bolagets webbplats på www.nischer.se

För mer information om tidigare taxiverksamhet se www.mycab.se

                    

Taxiresor har traditionellt bokats via olika lokala eller företagsanknutna beställningscentraler och har legat utanför reseindustrins etablerade bokningssystem som används av t ex resebyråer och i vilka man bokar flyg, tåg, färjor, hotell etc.

Taximarknaden i Sverige omsätter ca 12 miljarder kronor varav ca 5 miljarder kronor utgörs av affärsresor och andra resor som betalas av arbetsgivaren. Större delen av resorna görs i samband med interna möten, kurser och konferenser. Hur dessa resor beställs och betalas varierar mellan olika företag och organisationer. Kostnaderna för taxi utgör den tredje största kostnadsposten för affärsresor i Sverige efter flyg och hotell.

Netrevelation har skapat system och produkter som hjälper företagen att hantera taxiresandet på samma sätt som andra reseprodukter. Dessutom hjälper vi företagen till stora besparingar i sina taxikostnader.

Man kan säga att vi gör taxiresan till en reseprodukt. Eller omvänt; vi tar taxi till reseindustrin.